Neder-Saksen Niedersachsen klar Logo

Industrie- en technologiebeleid

De industrie speelt nog altijd een sleutelrol voor de welvaart in Europa. Juist vanwege het grote aantal uitdagingen van deze tijd is het noodzakelijk om stabiele en concurrerende randvoorwaarden te creëren die extra ruimte scheppen voor innovatie, groei en werkgelegenheid in de industrie. In het kader van dit horizontale industriebeleid zet het ministerie van economische zaken zich ervoor in om het versterken van de industriële concurrentiepositie ook tot onderwerp op andere politieke terreinen te maken.

De deelstaat streeft dit doel ook na in het kader van zijn technologie- en innovatiebeleid: in tijden van snelle vooruitgang en wereldwijde concurrentie betekent stilstand achteruitgang. Alleen door een innovatievriendelijke omgeving en nieuwe producten en productieprocessen kunnen in Neder-Saksen in het licht van de slechts beperkt beschikbare natuurlijke grondstoffen duurzame arbeidsplaatsen worden gecreëerd en kan onze welvaart worden verzekerd en vergroot.

Met heldere en strategisch opgezette actieconcepten stelt het Neder-Saksische ministerie voor economie, werkgelegenheid en verkeer zijn doelen voor:

  • Het opbouwen van de onderzoeksinfrastructuur dicht bij het bedrijfsleven
  • Het bevorderen van innovatie in toekomstgerichte bedrijfstakken in Neder-Saksen
  • Versterking van de technologie-overdracht
  • Verbetering van de voorwaarden voor het starten van ondernemingen
  • Ondersteuning van het innovatieproces op maatschappelijk en economisch gebied.
Industry and technology
Naar het begin van de pagina
Overschakelen naar de mobiele weergave