Neder-Saksen Niedersachsen klar Logo

De weg naar een Duitse hogeschool

De weg naar een Duitse hogeschool

Toelatingseisen

  • Voor de universiteiten hebt u een Duits gymnasiumdiploma (Abitur) nodig, of een hieraan gelijkwaardig universitair toelatingscertificaat.
  • Voor scholen voor hoger beroepsonderwijs is een allgemeine Fachhochschulreife (toelatingscertificaat voor hoger beroepsonderwijs) vereist – dit bezit u in de regel wanneer u in uw eigen land onbeperkte toelating tot het hoger onderwijs hebt behaald.
  • Voor kunstacademies en conservatoria kunt u ook zonder officieel certificaat toelating tot de studie verkrijgen wanneer sprake is van bijzondere artistieke begaafdheid.

Ook bepaalde beroepsopleidingen (bijvoorbeeld Meister) kunnen recht geven op het volgen van een studie aan Neder-Saksische hogescholen.

Taalkennis

Voordat u een studie in Duitsland begint, moet u de Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (taaltest voor toelating tot het hoger onderwijs, DSH) afleggen. Hiervoor kunt u vrijstelling verkrijgen wanneer u bijvoorbeeld:

  • het grote of kleine diploma Duits van het Goethe-instituut bezit,
  • de Zentrale Oberstufenprüfung van het Goethe-instituut met succes hebt afgelegd,
  • het Zeugnis der Feststellungsprüfung (examen ter vaststelling van de geschiktheid voor buitenlandse kandidaten voor het volgen van een studie aan hogescholen in de Bondsrepubliek Duitsland) hebt behaald,
  • het Sprachdiplom der Konferenz der Kultusminister Stufe II (taaldiploma van de conferentie van ministers van onderwijs, niveau II) hebt behaald,
  • de Test Deutsch als Fremdsprache (Duits als vreemde taal, TestDaF) voor buitenlandse aspirant-studenten met succes hebt afgelegd (www.testdaf.de),
  • een eindexamen (Abitur) aan een Duitse school in het buitenland hebt behaald, of
  • het US advanced-examen in het vak Duits hebt gehaald.

Meer informatie over de DSH en over toelatingseisen v.w.b. taalkennis is te verkrijgen bij het bureau buitenland of het studentensecretariaat van de Neder-Saksische hogeschool van uw keuze.

In Neder-Saksen wordt Hochdeutsch (standaard-Duits) gesproken. Dat maakt het gemakkelijker om Duits te leren.

Aanmeldingsprocedure

Doorgaans duurt het ca. zes maanden van de eerste aanmelding bij de hogeschool tot het begin van de studie. Vraag daarom vroegtijdig de aanmeldingsformulieren (Duits of Engels) aan bij het bureau buitenland of het studentensecretariaat van de hogeschool van uw keuze en stuur de formulieren zo snel mogelijk in. De adressen vindt u bijvoorbeeld op de hieronder genoemde websites van de desbetreffende hogeschool. Vergeet niet om bij de aanmeldingsformulieren een bewijs van voldoende kennis van de Duitse taal te voegen (zie boven).

Visum

EU-ingezetenen en ingezetenen van enkele andere landen (Australië, IJsland, Israël, Japan, Canada, Liechtenstein, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zwitserland en de VS) hebben geen visum nodig. Alle anderen moeten via de Duitse vertegenwoordiging in het eigen land een studievisum aanvragen. Hiervoor moet u de toelating tot de studie aan een Duitse hogeschool cq. een voorbereidende opleiding overleggen. Reis in geen geval met een toeristenvisum naar Duitsland.

Naar het begin van de pagina
Overschakelen naar de mobiele weergave