Neder-Saksen Niedersachen klar Logo

De regering van de deelstaat Neder-Saksen

De Nedersaksische deelstaatregering bestaat uit de minister-president en de tien ministers. Samen vormen zij het kabinet.

De taak van de deelstaatregering is om de politieke gang van zaken op deelstaatniveau te leiden en vorm te geven. Tegelijk is de regering verantwoordelijk voor de uitvoering van de door het Nedersaksische parlement aangenomen wetten. In de regel vergadert het kabinet eenmaal per week om te overleggen over wetsvoorstellen en wettelijke verordeningen.

Een van de fundamentele taken van de deelstaatregering is bijvoorbeeld de inrichting en de voorbereiding van wetgeving voor onderwijs, kunst en cultuur, en ze stelt de richtlijnen voor politie en interne veiligheid in Nedersaksen vast. Daarnaast werkt de deelstaatregering via de Bondsraad, de federale senaat, mee aan de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland en bij zaken die de Europese Unie betreffen.


De leden van de deelstaatregering:

Stephan Weil, minister-president  
Stephan Weil, minister-president
Dr. Bernd Althusmann - minister van Economie, Verkeer en Digitalisering, viceminister-president  
Dr. Bernd Althusmann - minister van Economie, Verkeer en Digitalisering, viceminister-president
Boris Pistorius - minister van Binnenlandse Zaken en Sport  
Boris Pistorius - minister van Binnenlandse Zaken en Sport
Reinhold Hilbers - minister van Financiën  
Reinhold Hilbers - minister van Financiën
Daniela Behrens - minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Gelijke Behandeling  
Daniela Behrens - minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Gelijke Behandeling
Björn Thümler - minister van Wetenschap en Cultuur  
Björn Thümler - minister van Wetenschap en Cultuur
Grant Hendrik Tonne - minister van Onderwijs  
Grant Hendrik Tonne - minister van Onderwijs
Barbara Otte-Kinast - minister van Voeding, Landbouw en Consumentenbescherming  
Barbara Otte-Kinast - minister van Voeding, Landbouw en Consumentenbescherming
Barbara Havliza - minister van Justitie  
Barbara Havliza - minister van Justitie
Olaf Lies - minister van Milieu, Energie, Bouwen en Klimaatbescherming  
Olaf Lies - minister van Milieu, Energie, Bouwen en Klimaatbescherming
Birgit Honé - minister van Federale en Europese Zaken en Regionale Ontwikkeling  
Birgit Honé - minister van Federale en Europese Zaken en Regionale Ontwikkeling
Naar het begin van de pagina
Overschakelen naar de mobiele weergave