Neder-Saksen Niedersachsen klar Logo

Ouder worden als kans

Een modern ouderenbeleid voor de maatschappij van het lange leven

Onze maatschappij maakt diepgaande veranderingen door. De bevolkingsstructuur zal de komende jaren en decennia fundamenteel veranderen. Want de maatschappij wordt in rap tempo ouder.
Ouderen spelen in de maatschappij van morgen een nog belangrijker rol dan tot nu toe. Nu al is elke vijfde inwoner van Neder-Saksen ouder dan 60 jaar. En binnen één generatie zal dit aandeel verdubbelen naar bijna 40 procent. Daarom hebben we solidariteit, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheidsgevoel tussen de generaties nodig. De deelstaat wil recht doen aan de verschillende vaardigheden en behoeften van oud en jong en dat samen bevorderen.

Neder-Saksen wil bruggen bouwen tussen de generaties. Daartoe dragen bijvoorbeeld de huizen voor meerdere generaties bij, een Neder-Saksisch idee dat nu in heel Duitsland in praktijk wordt gebracht.

Een modern ouderenbeleid schept randvoorwaarden waardoor ouderen zo lang mogelijk in staat zijn om zelfstandig hun leven vorm te geven. Een dergelijk beleid houdt echter ook rekening met het feit dat ziektes en de zorgbehoefte op hogere leeftijd toenemen. Preventie is daarom als politiek doel net zo belangrijk als het verzekeren van een hoge kwaliteitsnorm in de gezondheidszorg.

Ouderen zijn in de maatschappij van het lange leven meer dan ooit gewild. We hebben hun kennis en medeverantwoordelijkheid nodig, maar ook hun actieve inzet voor hun belangen. We willen hun mogelijkheden voor participatie verbeteren, zodat ze hun ervaringen effectief kunnen inbrengen in ereambten, politiek en bedrijfsleven.

Voorbeelden van het Neder-Saksische generatie- en ouderenbeleid

Seniorenservicebureaus
Neder-Saksen bevordert als eerste niet-stedelijke Duitse deelstaat stapsgewijs de oprichting van seniorenservicebureaus in het hele gebied. Momenteel richt de deelstaat de eerste servicebureaus in. Daar krijgen ouderen een breed en vertakt aanbod aan hulp, advies en diensten.

Vrijwillig jaar voor senioren
Net als bij het vrijwillige sociale jaar voor jongeren lenen senioren minimaal een jaar lang één of twee dagen per week hun vaardigheden en kennis aan diverse initiatieven of projecten.

Neder-Saksisch bureau Neues Wohnen im Alter (nieuw wonen voor ouderen)
De deelstaat Neder-Saksen ondersteunt sinds januari 2008 de oprichting van onafhankelijke woonadviesbureaus in de steden en landelijke regio's. Het bureau zal samen met de gemeenten bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen voor ouderen.

Deelstaatinitiatief voor generatiegerichte producten
Het doel van dit netwerk, dat model staat voor heel Duitsland, met partners uit bedrijfsleven, wetenschap, vakbonden en politiek, is het ontwikkelen van passende producten en diensten voor senioren en die op de markt te brengen. Bovendien moet een nieuw beeld van ouderen met hun mogelijkheden en ervaring worden gecreëerd.
Neder-Saksen is bovendien lid van het netwerk senioreneconomie van de Europese regio's.

Senior citizens Beeldrechten: Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration
Naar het begin van de pagina
Overschakelen naar de mobiele weergave