Neder-Saksen Niedersachsen klar Logo

Gezinnen zijn onze toekomst

Gezinnen met toekomst - kinderen vormen en begeleiden

Het welzijn van gezinnen is een thema dat de Neder-Saksische regering na aan het hart ligt. Gezinnen vormen de basis voor de ontwikkeling van kinderen en zijn het fundament van onze maatschappij.

Om het dagelijks leven het hoofd te bieden hebben ouders en kinderen een gezinsvriendelijke infrastructuur nodig. In het middelpunt staat een hoogwaardig, betrouwbaar aanbod aan begeleiding, opvoeding en vorming. Die bevorderen de ontwikkeling van het kind en stellen moeders en vaders in staat een beroep uit te oefenen. Steden en gemeenten hebben tot taak het aanbod voor dagopvang van kinderen kwaliteitsgericht en vraagconform te vergroten. De deelstaat ondersteunt hen bij hun taak met het programma 'Familien mit Zukunft' en stelt in de jaren 2007 t/m 2010 in totaal 100 miljoen euro aan extra financiële middelen beschikbaar.

  • Een belangrijk doel is het garanderen van opvang voor kinderen tot drie jaar door kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de dagopvang.
  • We willen bovendien een groter aanbod van betrouwbare en flexibele kinderopvang.
  • Het bestaande aanbod van opvang en instellingen moet onderling beter worden verbonden en kwalitatief worden verbeterd.
  • Gekwalificeerde vorming van jonge kinderen en individuele stimulering, in het bijzonder in het laatste jaar voor de schooltijd (brugjaar), maken voor alle kinderen een goede overgang naar de basisschool mogelijk, met solide en vergelijkbare omstandigheden. Ook hierbij ondersteunt de deelstaat scholen en kinderdagverblijven.

Met het bevorderen van een gezinsvriendelijke infrastructuur breidt de deelstaatregering haar gezins- en onderwijspolitieke betrokkenheid bij de jongsten uit. Ouders en kinderen zijn welkom in onze maatschappij - want kinderen zijn de toekomst!

De eisen die aan vrouwen en mannen in beroep en gezin worden gesteld, zijn tegenwoordig hoog en concurreren vaak met elkaar: hoge flexibiliteit en 24-uurs beschikbaarheid op de werkplek conflicteren met bewust doorgebrachte tijd met het gezin met gemeenschappelijke maaltijden, berekenbare rituelen en tijden voor sport, spel en ontspanning. De tijden voor opvoeding van de kinderen en huishoudelijk werk botsen met zakelijke vereisten.

Ouders wensen tegenwoordig meestal een verdeling van de taken tussen de partners die individueel kan worden aangepast aan de nieuwe werk- en gezinssituatie.

Een belangrijke factor daarbij is een gezinsgerichte werkomgeving die werknemers mede beschouwt als gezinsleden. In de toenemende concurrentie om gekwalificeerde vakmensen heeft het bedrijf dat zijn medewerkers goede oplossingen biedt voor het verenigen van beroep en gezin, in de toekomst de beste papieren. Daarom ontwikkelt de deelstaat concepten en strategieën samen met het bedrijfsleven.

De deelstaat ondersteunt betere verenigbaarheid van gezin en werk onder andere door:

  • Het stimuleren van flexibeler modellen voor werktijden
  • Het stimuleren van kwalificatieprojecten
  • Het aanbieden van coördinatiepunten voor vrouwen en bedrijfsleven.
The family Beeldrechten: grafolux & eye-server
Naar het begin van de pagina
Overschakelen naar de mobiele weergave