Neder-Saksen Niedersachsen klar Logo

Justitie in Neder-Saksen

Bij justitie in Neder-Saksen werken meer dan 11.000 mensen (m.u.v. gevangeniswezen). Het ministerie van Justitie is als hoogste instantie van de deelstaat verantwoordelijk voor alle rechtbanken, openbare aanklagers en gevangenissen in Neder-Saksen. Bovendien werkt het ministerie van Justitie mee aan wetsontwerpen op deelstaat-, maar ook op landelijk niveau.

Bij de rechtbanken werken ongeveer 1.900 rechters. Deze zijn werkzaam bij vijf verschillende takken van rechtspraak (straf- en civiel recht, arbeids-, administratief, sociaal en financieel recht). Vonnissen worden uitgesproken 'in naam van het volk', d.w.z. de rechters zijn volgens de grondwet onafhankelijk in hun oordeel. Bij verdenking van strafbare feiten doen ongeveer 500 openbaar aanklagers in nauwe samenwerking met de politie gerechtelijk onderzoek. Het Openbaar Ministerie doet objectief onderzoek, d.w.z. het beschouwt zowel belastend als ontlastend materiaal. Bovendien treden de openbaar aanklagers op als officiers van justitie bij strafprocessen. Delinquenten worden gestraft met geld- en vrijheidsstraffen. De hoogste straf is levenslange gevangenisstraf. Nadat de dader 15 jaar heeft uitgezeten, wordt ambtshalve nagegaan of verdere gevangenschap nodig is. Gemiddeld worden tot levenslang veroordeelden in Neder-Saksen na 20 jaar vrijgelaten (in heel Duitsland gemiddeld na 18 jaar).

Bij het Neder-Saksische gevangeniswezen zijn 3.900 mensen in dienst, die in 14 gevangenissen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 6.500 gevangenen. Vóór de vrijlating van elke gevangene komt de voorbereiding op de vrijheid, met resocialisatie als doel. Op grond van het inzicht 'dat ze morgen weer onze buren zijn', streeft het Neder-Saksische gevangeniswezen naar een evenwichtige verhouding tussen veiligheid van de burgers en resocialisatie van de gevangenen.

Justitie is naast de wetgevende (legislatieve) en de uitvoerende (executieve) macht de derde fundamentele pijler van onze democratische staatsinrichting. Basisprincipe is daarbij de scheiding van de machten, d.w.z. elk van de drie pijlers is onafhankelijk van de andere.

Naar het begin van de pagina
Overschakelen naar de mobiele weergave