Neder-Saksen Niedersachsen klar Logo

Offensief voor het midden- en kleinbedrijf: MKB in het middelpunt

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is structuurbepalend in Neder-Saksen:

  • Statistisch gezien behoort 99,6% van de Neder-Saksische bedrijven tot het MKB.
  • Ongeveer 71,5% van de werkenden in Neder-Saksen die sociale premies betalen, is werkzaam in het MKB.
  • Het MKB is opleider bij uitstek: het midden- en kleinbedrijf biedt meer dan 78% van de opleidingsplaatsen.

Economisch beleid in Neder-Saksen is in de eerste plaats altijd MKB-beleid

Hiermee wordt aan het MKB het belang gehecht dat het verdient. Economisch-politieke maatregelen worden gebundeld en gericht op de belangen van het MKB.

Naast vraagstukken omtrent afzonderlijke bedrijven, locaties en bedrijfstakken is er een veelvoud aan overkoepelende economisch-politieke thema's die voor het MKB van belang zijn. Op de voorgrond staan daarbij het verlagen van belastingen, het opheffen van obstakels en het beschikbaar stellen van gerichte ondersteunende maatregelen voor duurzame versterking van bedrijven.

Belangrijke actiegebieden zijn kostenreductie voor het gehele MKB, het tegengaan van bureaucratie, deregulering en privatisering, eerlijke concurrentie en meer gelijke kansen op de markt, en de verzekering van de levensvatbaarheid van bedrijven in de toekomst door innovaties, investeringen, internationale oriëntatie en mobiliteit.

Het Forum Mittelstand en de Arbeitskreis (werkgroep) Forum Mittelstand vormen de centrale platforms voor dialoog in de deelstaat met de verenigingen en kamers van het gehele MKB, om de gemeenschappelijke belangen van het gehele MKB te bepalen en oplossingsstrategieën te bespreken.
SMEs Beeldrechten: grafolux & eye-server
Naar het begin van de pagina
Overschakelen naar de mobiele weergave