Neder-Saksen Niedersachsen klar Logo

Overdracht van kennis en technologie

Juist voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf is het contact met hogescholen en onderzoeksinstituten uiterst belangrijk: wie zich geen grote ontwikkelingsafdeling kan of wil veroorloven, is meer dan eens aangewezen op de inbreng van de wetenschap. Kennisoverdracht is echter geen eenrichtingsverkeer. De hogescholen hebben het contact met het bedrijfsleven nodig om onderzoek en onderwijs verder te kunnen ontwikkelen. Het is de wens van de deelstaat om de Neder-Saksische hogescholen, die een excellente onderzoeks- en ontwikkelingsstructuur en een naar internationale maatstaven groot innoverend vermogen bezitten, beter en sterker te laten deelnemen aan de ontwikkeling van nieuwe producten, processen en diensten in het bedrijfsleven.

In Neder-Saksen bestaat een fijnmazig netwerk van competente adviesinstellingen die bemiddelen tussen hogescholen en ondernemingen en die de aanzet tot praktijkgerichte oplossingen geven. Aan de Neder-Saksische hogescholen bestaan bijvoorbeeld instellingen voor kennisoverdracht die wetenschappers ondersteunen bij het te gelde maken van hun onderzoeksresultaten. Ook voor uitvinders of oprichters van bedrijven zorgt het overdrachtspunt voor de juiste contactpersonen.

De vakspecifieke overdracht van onderzoeksresultaten vindt plaats via kenniscentra aan de Neder-Saksische hogescholen. Deze zijn duidelijk gericht op specifieke kennisgebieden, bundelen de vakkennis in de wetenschap en brengen die in contact met de relevante takken van het bedrijfsleven.

Hiernaast vindt u een overzicht van de door de deelstaat gefinancierde kenniscentra en -netwerken in Neder-Saksen.

Naar het begin van de pagina
Overschakelen naar de mobiele weergave