Neder-Saksen Niedersachsen klar Logo

Onderzoek

Met zijn uitmuntende universiteiten en buitenuniversitaire onderzoeksinstituten heeft het onderzoekslandschap van Neder-Saksen veel te bieden. De zogenaamde 'onderzoeksdriehoek' Braunschweig-Göttingen-Hannover is een van de belangrijkste regio's voor onderzoek en ontwikkeling in Europa.

In het kader van het Duitse initiatief voor excellentie, dat innovatieve onderzoeksprojecten en uitmuntende instituten ondersteunt, is aan de Universität Göttingen de (onofficiële) titel van een van de toonaangevende onderzoeksuniversiteiten verleend. Aan de Universität Göttingen (biomedische wetenschappen), de Universität Hannover (natuurkunde) en de Medizinische Hochschule Hannover (regeneratieve geneeskunde) zijn zogenaamde excellentieclusters opgezet, en aan de Universität Göttingen (neurowetenschappen) en de Medizinische Hochschule Hannover (biomedische wetenschappen) zijn promotieopleidingen gekomen.

In Neder-Saksen zijn dertien universiteiten en zeven scholen voor hoger beroepsonderwijs.Ze hebben elk hun eigen onderzoeksprioriteiten ontwikkeld - van natuurwetenschappen en techniek tot en met geesteswetenschappen. Daarnaast wordt het onderzoekslandschap van de deelstaat gekenmerkt door een aanzienlijk aantal buitenuniversitaire onderzoeksinstituten. Hiertoe behoren instituten van de Max-Planck-Gesellschaft, de Fraunhofer-Gesellschaft en de Leibniz-Gemeinschaft, centra van de Helmholtz-Gemeinschaft en een reeks onafhankelijke instituten van de deelstaat.

Het onderzoek in Neder-Saksen onderscheidt zich door een hoge wetenschappelijke diversiteit en uitmuntende kwaliteit. Dat laatste blijkt bijvoorbeeld uit de zeer succesvolle werving van tertiaire middelen door de instituten. Voor deze prestaties is samenwerking onmisbaar. Daarom steunt de deelstaatregering steeds vaker gemeenschappelijke projecten die partners uit buitenuniversitaire onderzoeksinstituten en universiteiten samenbrengen.
Als gevolg van dit ondersteunende beleid staat Neder-Saksen tegenwoordig bekend om zijn expertise in bijvoorbeeld biowetenschappen of hernieuwbare energie. Bovendien zet de deelstaat zich al jaren in voor samenwerkingsvormen tussen wetenschap en industrie, in het bijzonder op het gebied van automobieltechniek.

Naar het begin van de pagina
Overschakelen naar de mobiele weergave