Neder-Saksen Niedersachsen klar Logo

Studie


Neder-Saksen biedt studenten met zijn gedifferentieerde aanbod van hoger onderwijs een scala aan veelbelovende studiemogelijkheden. De universiteiten, hogere beroepsopleidingen en academies voor kunst- en beroepsonderwijs van de deelstaat hebben uiteenlopende profielen, studiedoelen, vakken en curricula.

Om te voldoen aan de snel toenemende vraag naar hooggekwalificeerde en praktijkgericht opgeleide afgestudeerden, wordt het studieaanbod in Neder-Saksen continu gemoderniseerd. Uiteraard is het studieaanbod in Neder-Saksen ook aantrekkelijk voor studenten uit het buitenland. In elk geval zijn er aan de Neder-Saksische hogescholen meer buitenlanders ingeschreven dan ooit tevoren.


Het systeem van hogescholen


In Neder-Saksen zijn universiteiten en academies voor de kunsten die vooral wetenschappelijk georiënteerde curricula aanbieden, en Fachhochschulen, de scholen voor hoger beroepsonderwijs met een meer praktijkgericht studieaanbod. Hieronder vallen ook de innovatieve 'duale' studies met een hechte combinatie van wetenschappelijke studie en praktische beroepsopleiding. Het studiejaar is verdeeld in twee semesters: het wintersemester begint in oktober (in het hoger beroepsonderwijs in september), het zomersemester begint in april (in het hoger beroepsonderwijs in maart). Een semester duurt een half jaar, maar de colleges zijn doorgaans geconcentreerd in een periode van drie tot vier maanden.

Aan de Neder-Saksische universiteiten en hogescholen worden ter afsluiting van de studie de internationaal gebruikelijke titels Bachelor en Master verleend. Bachelorstudies bestaan uit zes tot acht semesters, masterprogramma's kunnen in twee tot vier semesters worden afgerond.
Sinds het wintersemester 2014/15 wordt er in Neder-Saksen geen collegegeld meer geheven. Link naar meer informatie:
www.studienbeitraege.niedersachsen.de
Voor je levensonderhoud heb je momenteel ca. 700 euro per maand nodig (inclusief huur in een studentenhuis).

Wanneer je een beurs wilt aanvragen: de Duitse hogescholen verlenen doorgaans geen eigen beurzen, maar de Deutsche Akademische Austauschdienst (dienst voor studentenuitwisseling, DAAD) en een reeks andere instellingen bieden ondersteuning voor je studieplannen. Informatie kun je krijgen bij de buitenlandse vestiging van de DAAD, bij het Goethe-instituut in jouw land, of op de website www.daad.de.

KostenNaar het begin van de pagina
Overschakelen naar de mobiele weergave