Neder-Saksen Niedersachsen klar Logo

Landbouw en voeding

De landbouw- en voedingssector in Neder-Saksen is van oudsher van grote betekenis. Na de automobielbranche neemt de voedingsindustrie de tweede plaats in onder de industrietakken. In de voedingsmiddelenbranche zijn 80.000 mensen werkzaam, en met de kleine, ambachtelijke bedrijven meegerekend zijn het er zelfs 100.000. Hierbinnen is de vleesverwerkende sector de grootste branche, gevolgd door de zuivelsector.

De voedingssector heeft zijn sterke positie te danken aan de zeer productieve landbouw. Eén op de twee in Duitsland verbouwde aardappels, de helft van alle gevogelte, meer dan een derde van de eieren, een derde van het varkensvlees en zo'n 25 procent van de suiker zijn afkomstig uit Neder-Saksen. De voedingsindustrie en de landbouw zijn gelijkwaardige partners en voldoen samen aan de vraag van de consument naar gezonde en betaalbare levensmiddelen.

De Neder-Saksische voedingsindustrie dankt haar grote flexibiliteit ook aan het feit dat de overgrote meerderheid van de ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf valt. De Neder-Saksische bedrijven slagen er al decennialang in om zich te handhaven op de markt van de levensmiddelenproductie.

Dat de consument ook oog heeft voor de kwaliteit van de waar, is niets nieuws. Kwaliteitsmanagement en productveiligheid zijn kwesties die ook vóór de BSE-crisis al steeds verder in betekenis toenamen. De handel stelt hogere eisen aan de producenten van levensmiddelen als het gaat om standaardisering, kwaliteit en productveiligheid. In het licht van de mondialisering worden ook in Neder-Saksen nieuwe kwaliteitssystemen ontwikkeld en met succes toegepast. Nu al vestigen Neder-Saksische bedrijven zich op de markten van de nieuwe EU-landen, en de toekomstige ontwikkeling wijst op expansie.

De bedrijvigheid in de Neder-Saksische landbouw- en voedingssector wordt politiek steeds minder regionaal en nationaal, en steeds neer op EU-niveau en zelfs internationaal bepaald. De productieve Neder-Saksische bedrijven voldoen niet alleen aan de vraag van de consument naar kwaliteit en veiligheid van de levensmiddelen, maar ook aan de eisen van milieu- en natuurbescherming en dierenwelzijn. Daarmee zal de constante, positieve ontwikkeling van onze bedrijven ook in de komende jaren onveranderd doorgaan.

Combine harvester
Naar het begin van de pagina
Overschakelen naar de mobiele weergave