Neder-Saksen Niedersachsen klar Logo

Het Neder-Saksische parlement

Als gekozen volksvertegenwoordiging is het parlement (Landtag) het hoogste constitutionele orgaan van de deelstaat. Het parlement neemt de wetten van de deelstaat aan, bekrachtigt de deelstaatbegroting en kiest de minister-president. Bovendien werkt het parlement mee aan de kabinetsformatie en controleert het de regering.

We leven in een directe, representatieve democratie. Alle macht van de staat gaat uit van het volk. Het volk oefent zijn macht uit bij verkiezingen en stemmingen, bv. referenda, en verder oefenen de constitutionele organen van de deelstaat deze macht uit: het wetgevende orgaan (parlement), het orgaan van de uitvoerende macht (deelstaatregering en hieronder vallende instanties) en die van de rechtspraak (staatsgerechtshof en andere rechtbanken). Onder deze organen heeft het parlement een bijzondere positie: het wordt als enige van deze constitutionele organen direct door het volk gekozen.

Het parlement is een representatief orgaan omdat het het hele volk vertegenwoordigt. Tegelijkertijd is het een transformerend orgaan, omdat het de verschillende opvattingen en belangen van de burgers omzet in rechtsgeldige besluiten waarmee de staat wordt bestuurd. Het is een kiesorgaan omdat zijn afgevaardigden de leden van andere staatsorganen kiezen (deelstaatregering, staatsgerechtshof, de rekenkamer van de deelstaat, ambtenaren voor bescherming van de privacy). En het is een controlerend orgaan, omdat het met verschillende instrumenten de deelstaatregering en haar bestuur controleert.

The Landtag (State Parliament) Beeldrechten: Martin Kroke
Naar het begin van de pagina
Overschakelen naar de mobiele weergave