Neder-Saksen Niedersachsen klar Logo

Deelstaat kiest partij tegen geweld en gedwongen huwelijken

Hulp voor vrouwen en meisjes

Op geweld tegen vrouwen en meisjes rustte lange tijd een taboe. Wetenschappelijke studies tonen aan dat vooral vrouwen worden getroffen door geweld in het gezin. Slechts vijf tot tien procent van de slachtoffers is mannelijk.

Vrouwen- en meisjeshuizen en adviesbureaus bieden inmiddels een toevluchtsoord voor mishandelde vrouwen en hun kinderen. Professionals uit het sociaal werk, politie, justitie en gemeentelijke projecten werken succesvol samen. Advies- en interventiebureaus voor slachtoffers van geweld in huis (de BISS-bureaus) in Neder-Saksen bestaan al in talrijke regio's.

Een eigen actieplan van de deelstaat ter bestrijding van geweld tegen vrouwen in de huiselijke sfeer voegt alle activiteiten en samenwerking op deelstaatniveau samen. Het Neder-Saksische ministerie van sociale zaken, vrouwen, gezin en gezondheid steunt al deze instellingen en hulpmogelijkheden met aanzienlijke jaarlijkse bijdragen.

'Wie slaat, gaat': mannen met losse handen die hun levenspartner mishandelen, kunnen uit de gezamenlijke woning worden gezet. Getroffen vrouwen en hun kinderen krijgen verbeterde ondersteuning. Door een 'rode kaart' van beperkte duur, die de politie kan uitdelen en waarvoor het slachtoffer geen aangifte hoeft te doen of de dader hoeft aan te wijzen, moet het geweld worden doorbroken. Hiermee krijgen vrouwen tegelijkertijd ook de ruimte om, gesteund door advies- en interventiebureaus, hun huidige situatie te verbeteren.

Bedreigingen en gewelddadigheden tegen vrouwen en meisjes in de huiselijke sfeer mogen niet worden gebagatelliseerd. Ze moeten net zo worden beoordeeld als misdaden in het openbaar. De voor gevallen van geweld in huis goed opgeleide politie treedt op ter bescherming van de slachtoffers. Alle politieposten, adviesbureaus of vrouwenhuizen kunnen hulp bieden.

Crisistelefoon voor gedwongen huwelijken

Met de door de deelstaatregering in 2007 ingestelde crisistelefoon voor gedwongen huwelijken is er voor getroffen vrouwen en meisjes in Neder-Saksen, net als voor hun vriendinnen en vrienden, leerkrachten en medewerkers van instanties of adviesbureaus, een meldpunt voor de hele deelstaat. Onder nummer 0800-0667888 krijgt de betrokkene op verzoek een persoonlijk telefonisch eerste advies in het Duits, Turks, Koerdisch of Arabisch. Daarnaast wordt er informatie gegeven over het regionale adviesaanbod. De medewerksters van het adviespunt hebben een zwijgplicht.

Violence against women Beeldrechten: Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration
Naar het begin van de pagina
Overschakelen naar de mobiele weergave