Neder-Saksen Niedersachsen klar Logo

Logistiek

Logistiek is een toekomstgerichte groeibranche met een sterke innovatiedynamiek en grote effecten op de arbeidsmarkt. De toenemende mondialisering van de toeleverings- en afzetmarkten, die door de uitbreiding van de EU nog een extra impuls krijgt, maar ook de steeds intensievere economische vervlechting van industrie, dienstverleners en handel en het enorm gestegen aanbod van diensten met toegevoegde waarde versterken deze ontwikkeling.
De logistieke branche neemt in Neder-Saksen een belangrijke positie in en is van doorslaggevend belang voor de concurrerende en duurzame ontwikkeling van Neder-Saksen als vestigingsplaats voor bedrijven.

Neder-Saksen beschikt momenteel over alle basisvoorwaarden die een aantrekkelijke en sterk presterende logistieke locatie kenmerken:

 • Centrale ligging, d.w.z. dicht bij de relevante markten
 • Voldoende grote oppervlakken tegen marktconforme prijzen
 • Sterke intermodale verkeersinfrastructuur
 • Sterke logistieke knooppunten
 • Goede kwaliteit van aansluitingen en verbindingen
 • Hoge logistieke competentie.

De regering van de deelstaat Neder-Saksen heeft het grote belang van de logistiek al vroeg erkend en heeft in 2002 als een van de eerste deelstaten het Logistieke initiatief voor Neder-Saksen in het leven geroepen. Doelstellingen van dit initiatief zijn:

 • Behoud en uitbreiding van de concurrentiepositie van Neder-Saksen als vestigingsplaats voor bedrijven
 • Beter gebruik van de bestaande verkeersinfrastructuur en volledige benutting van alle verkeersknooppunten
 • Fungeren als informatie- en communicatieplatform voor alle spelers op het gebied van logistiek en verkeer
 • Promotie van Neder-Saksen als logistieklocatie op nationaal en internationaal niveau - met name ook gezien de te verwachten verplaatsing van bedrijven vanuit de Benelux-regio naar het oosten
 • Initiëren van effectieve projecten, losstaand of gecombineerd
 • Verbinden en ondersteunen van losstaande activiteiten van logistieke spelers
 • Het bieden van toegang tot markten en ondersteunen bij het opzetten van samenwerkingsverbanden.

Het centrale informatie- en communicatieplatform van het Logistieke initiatief en de logistiekbranche in Neder-Saksen is het logistiek-portal op internet, dat alle spelers met elkaar verbindt en tegelijkertijd de mogelijkheid biedt om onderwerpen en doelstellingen van het initiatief administratief te begeleiden en technisch in praktijk te brengen.
Doel hiervan is om via het logistiek-portal een overkoepelende marktplaats voor de Neder-Saksische logistiekbranche te creëren waar samenwerking wordt geïnitieerd, verdere kwalificatie en diversificatie van het logistieke aanbod wordt gesimuleerd en de ontwikkeling van innovatieve diensten en acquisitie van nieuw marktpotentieel wordt gerealiseerd.

Logistics Beeldrechten: grafolux & eye-server
Naar het begin van de pagina
Overschakelen naar de mobiele weergave