Neder-Saksen Niedersachsen klar Logo

Technologische initiatieven van de deelstaat

Een van de doelen van de deelstaat Neder-Saksen is het bevorderen van innovatieve ontwikkelingen. Hiervoor initieert het Neder-Saksische ministerie voor economie, werkgelegenheid en verkeer initiatieven op gebieden die voor de economische ontwikkeling van Neder-Saksen uitgesproken belangrijk en veelbelovend zijn. Voorwaarde voor het instellen van een deelstaatinitiatief is een herkenbare, toekomstgerichte trend en een concreet zichtbare marktontwikkeling, evenals reeds aanwezig potentieel.

Deelstaatinitiatieven worden voor een beperkte periode ingesteld, in de regel allereerst voor de duur van drie jaar. Na een evaluatie door het Innovationszentrum Niedersachsen GmbH wordt besloten over eventuele verlenging. De deelstaat financiert in die tijd een kantoor en stelt een budget ter stimulering van innovatieve projecten beschikbaar.

De bedoeling van het instellen van deelstaatinitiatieven is om relevante wetenschappelijke instellingen en ondernemingen op één gebied in een netwerk te verenigen. De taken van de deelstaatinitiatieven zijn:

 • Het informeren van de netwerkpartners over de nieuwste ontwikkelingen, trends en stimuleringsmogelijkheden
 • Het initiëren van samenwerkingsverbanden en innovatieprojecten op Europees, nationaal en deelstaatniveau
 • Publiciteitswerk en marketing voor de vestigingslocatie Neder-Saksen.

De huidige deelstaatinitiatieven zijn:

 • Smart materials
 • Brandstofcellen en accutechnologie
 • Medische industrie - Life Sciences Niedersachsen
 • Microsysteemtechniek
 • Nanotechnologische en materiaalinnovaties
 • Telematica
 • Satellietnavigatie (GAUSS)
 • Voedingsindustrie
 • Logistiek
 • Lucht- en ruimtevaart, Niedersachsen Aviation
Microtechnology Beeldrechten: grafolux & eye-server
Naar het begin van de pagina
Overschakelen naar de mobiele weergave